Oprogramowanie - handlowo-magazynowe
linia
Small Business
Kategoria: handlowo-magazynowe
punkt
Small Business
.
niewielkie wymagania sprz?towe
.
telefoniczna pomoc techniczna
.
eksport/import danych w r????nych formatach
.
??atwa edycja wygl?du dokument??w
.
wsp????praca z P??atnikiem
.
wsp????praca z wi?kszo??ci? urz?dze?? fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.)
Cena:
od 250.00 PLN
button
linia
91-336 d, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698