Oprogramowanie
linia
Small Business
Kategoria: handlowo-magazynowe
punkt
Small Business
.
komunikacja z innymi programami i urz─?dzeniami przez internet
.
??atwo??─? wdro??enia i obs??ugi
.
telefoniczna pomoc techniczna
.
wsp????praca z wi─?kszo??ci─? urz─?dze?? fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.)
.
stabilna praca w ??rodowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7)
.
niewielkie wymagania sprz─?towe
Cena:
od 250.00 PLN
button
linia
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698