punkt
POSNET THERMAL FV LED
linia

POSNET THERMAL FV to najpopularniejsza w naszym kraju drukarka fiskalna wyposa??ona dodatkowo w funkcj─? drukowania faktur VAT. Urz─?dzenie przystosowane jest do d??ugotrwa??ej i bezawaryjnej pracy w punktach handlowych i us??ugowych o du??ym nat─???eniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, fastfood itd.).

Drukarka POSNET THERMAL FV, wyposa??ona w porty USB, zapewnia pe??n─? zgodno??─? ze standardem komunikacyjnym Posnet, a przy pomocy zewn─?trznego modu??u bluetooth RSBT2 mo??liwa jest r??wnie?? komunikacja bezprzewodowa. Ze wzgl─?du na niewielkie gabaryty oraz ergonomiczny kszta??t, drukarki POSNET THERMAL FV znajduj─? zastosowanie w wi─?kszo??ci instalacji kasowych, pozwalaj─?c na lepsze wykorzystanie przestrzeni w miejscu sprzeda??y.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
Mo??liwo??─? drukowania faktur VAT
.
Najwy??szy standard wykonania
.
Bardzo wytrzyma??e i szybkie mechanizmy drukuj─?ce (firmy CITIZEN)
.
Funkcje oszcz─?dzania papieru
.
Najwi─?kszy zestaw formatek wydruk??w niefiskalnych
.
Porty komunikacyjne USB, RS232
.
Mo??liwo??─? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
.
Bezpieczne umiejscowienie z??─?czy (pod spodem)
POSNET THERMAL FV LED
Drukarki fiskalne - sklepowe
2599.00 PLN
wy??wietlacz klienta: niski kolor obudowy: jasny lub ciemny
linia
Powi─ůzane produkty
Instrukcja obsługi:
cennik
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698