punkt
POSNET THERMAL FV EJ LED
linia

POSNET THERMAL FV EJ jest wersj─? najpopularniejszej w kraju drukarki fiskalnej, wyposa??on─? w modu?? kopii elektronicznej paragon??w, dedykowan─? do plac??wek handlowych i us??ugowych o du??ym nat─???eniu ruchu. Kopie paragon??w archiwizowane s─? w niej na Informatycznym No??niku Danych Ô?? standardowej karcie SD.

POSNET THERMAL FV EJ jest urz─?dzeniem wielowalutowym z mo??liwo??ci─? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu?? fiskalny b─?dzie rejestrowa?? sprzeda?? (gotowa na eurofiskalizacj─?). Zmiany waluty ewidencyjnej mo??na dokonywa─? dowoln─? ilo??─? razy (po raporcie dobowym). Drukarka umo??liwia r??wnie?? w niefiskalnej cz─???ci paragonu, informacyjny wydruk przelicznika warto??ci z waluty ewidencyjnej na inn─?.

Na uwag─? zas??uguj─? r??wnie?? funkcja drukowania faktur VAT na rolce orygina??u oraz Monitor transakcji umo??liwiaj─?cy integracj─? urz─?dzenia z systemami wideomonitoringu sklepowego.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
Kopia elektroniczna paragonu (karta SD)
.
Wielowalutowo??─? (przygotowana na eurofiskalizacj─?)
.
Mo??liwo??─? drukowania faktur VAT
.
Bardzo wytrzyma??y i szybki mechanizm drukuj─?cy orygina??u (firmy CITIZEN)
.
D??u??sza, 100 metrowa rolka papieru orygina??u
.
Najwy??szy standard wykonania
.
Dwa standardy komunikacyjne Thermal i Posnet
.
Najwi─?kszy zestaw formatek wydruk??w niefiskalnych
.
Mo??liwo??─? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
.
Bezpieczne umiejscowienie z??─?czy (pod spodem)
POSNET THERMAL FV EJ LED
Drukarki fiskalne - sklepowe
2799.00 PLN
wy??wietlacz klienta: niski kolor obudowy: jasny lub ciemny
linia
Powi─ůzane produkty
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698