punkt
Generator OTF FG-4
linia

Urz─?dzenie FG-4 umo??liwia przechwytywanie danych wysy??anych do drukarki fiskalnej i umieszczanie ich w obrazie pochodz─?cym z kamer CCTV. Od strony sygna??u video FG-4 dzia??a jako urz─?dzenie przelotowe, posiadaj─?ce wej??cie i wyj??cie sygna??u PAL. Pozwala to na wy??wietlenie obrazu z kamery CCTV, z jednoczesnym umieszczeniem listy produkt??w rejestrowanych na stanowisku kasy fiskalnej.

Urz─?dzenie mo??e s??u??y─? jako dodatkowe zabezpieczenie stanowiska sprzeda??y przed nieuprawnionymi operacjami (takimi jak nierejestrowanie wydawanych produkt??w, rejestrowanie produkt??w pod nieprawid??ow─? pozycj─? sprzeda??y itp.). Dodatkowo FG-4 mo??e dzia??a─? w trybie terminala znakowego i wy??wietla─? wszystkie ci─?gi znakowe odbierane z kontrolowanego urz─?dzenia.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
drukarki zgodne z POSNET, THERMAL, THERMAL (apteka)
.
kasy fiskalne zgodne z POSNET (tryb Ô?żmonitor transakcjiÔ?Ł)
.
drukarki zgodne z ELZAB, ELZAB (apteka)
.
drukarki zgodne z UPOS
.
drukarki i kasy fiskalne NOVITUS
.
inne drukarki bazuj─?ce na powy??szych protoko??ach
.
tryb terminala znakowego i wy??wietlanie szesnastkowe
.
komunikacja za po??rednictwem magistrali RS-485
Generator OTF FG-4
Monitoring - Specjalizowane sterowniki
244.26 PLN
linia
Powi─ůzane produkty
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698