punkt
POSNET NEO STANDARD
linia

Kasa Posnet Neo Standard jest przeznaczona do pracy w ??rednich i du??ych sklepach. Wyposa??ona zosta??a w wiele nowych funkcji u??atwiaj─?cych prac─?, jak np. obs??uga drukarki paragonowej, obs??uga skanera klawiaturowego, generator zam??wie?? czy mo??liwo??─? opisu wyp??at. Ponadto urz─?dzenie zyska??o nowoczesn─?, ciemn─? kolorystyk─? oraz bursztynowe alfanumeryczne wy??wietlacze operatora oraz klienta. Do ciekawych rozwi─?za?? nale??y r??wnie?? funkcja kasoterminala oraz os??ona klawiatury.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm)
.
5 000 kod??w towarowych
.
2 500 dodatkowych kod??w kreskowych
.
3 x 24 klawisze funkcyjne
.
Wsp????praca z komputerem On-Line
.
Komunikacja: 1 x USB
.
3 x RS232 (konfigurowane)
.
Z multiplekserem dodatkowe z??─?cza 2 x RS2342 i 1 x PS/2
.
Zarz─?dzanie promocjami
.
Szeroki zestaw raport??w i statystyk
.
Nowe funkcje: deklaracja stanu kasy, opisy wyp??at, obs??uga pe??nych kod??w kreskowych dla prasy, obs??uga drukarki paragonowej, opisy do towar??w, obs??uga receptur, generator zam??wie??, obs??uga skanera klawiaturowego (przy zastosowaniu multipleksera)
.
Mo??liwo??─? wyd??u??enia gwarancji na pami─?─? fiskaln─? do 5 lat
POSNET NEO STANDARD
Kasy fiskalne - ??rednie
1699.00 PLN
linia
Powi─ůzane produkty
Instrukcja obsługi:
cennik
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698