punkt
POSNET NEO EJ STANDARD
linia

Kasa Posnet Neo EJ przeznaczona jest do pracy w ??rednich i du??ych sklepach. Urz─?dzenie wyposa??one jest w modu?? kopii elektronicznej paragon??w (Electronic Journal). Kopie paragon??w archiwizowane s─? na Informatycznym No??niku Danych Ô?? standardowej karcie SD/SDHC.

Kasa Posnet Neo EJ jest urz─?dzeniem wielowalutowym z mo??liwo??ci─? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej b─?dzie rejestrowa?? sprzeda?? modu?? fiskalny (gotowa na eurofiskalizacj─?).

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
Kopia elektroniczna paragonu (karta SD/SDHC)
.
Baza towarowa 5000 PLU
.
Z??─?cza 3 x RS232, 1 X USB
.
Alfanumeryczny wy??wietlacz operatora LCD 4 x 20 znak??w
.
Wielowalutowo??─? (przygotowana na eurofiskalizacj─?)
.
D??u??sza, 100 metrowa rolka papieru orygina??u
.
Najwy??szy standard wykonania
.
Nowoczesny i elegancki design
POSNET NEO EJ STANDARD
Kasy fiskalne - ??rednie
1799.00 PLN
linia
Powi─ůzane produkty
Instrukcja obsługi:
cennik
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698