punkt
POSNET BINGO HS EU
linia

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS zosta??a zaprojektowana z my??l─? o ma??ych plac??wkach handlowych i us??ugowych.

Urz─?dzenie posiada mo??liwo??─? zmiany waluty ewidencyjnej, w kt??rej b─?dzie pracowa?? modu?? fiskalny (gotowa na eurofiskalizacj─?), mo??liwo??─? komunikacji z komputerem on-line (zdalne programowanie i konfiguracja kasy bez przerywania pracy kasjera).

Na uwag─? zas??uguj─? du??e i czytelne wy??wietlacze, szybki mechanizm drukuj─?cy (50mm/s) (lub opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywej eksploatacji) oraz intuicyjny interfejs u??ytkownika, kt??ry sprawia, ??e kasa jest bardzo prosta w obs??udze.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
wersja Standard i Plus
.
du??e i czytelne alfanumeryczne wy??wietlacze operatora LCD 2x16 znak??w
.
numeryczny wy??wietlacz operatora LED
.
szybki mechanizm drukuj─?cy 50mm/s
.
szeroko??─? papieru 2 x 28 mm
.
??atwa wymiana papieru dzi─?ki mechanizmowi wrzutowemu
.
wielowalutowo??─? (gotowa na eurofiskalizacj─?)
.
komuniakcja z komputerem on-line
.
intuicyjne menu
.
czytelne klawisze z nak??adkami antyrefleksyjnymi
.
??atwa w monta??u, estetyczna silikonowa os??ona przeciwzalaniowa (opcja)
.
mo??liwo??─? konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy konwerter??w)
.
wbudowany akumulator pozwalaj─?cy na wydruk minimum 6 000 linii
.
niewielkie rozmiary
POSNET BINGO HS EU
Kasy fiskalne - ma??e / mobilne
1099.00 PLN
Wersja Standard (1000 PLU, 1 x RS232, ma??y wy??wietlacz operatora)
1199.00 PLN
Wersja Plus (2000 PLU, 2 x RS232, du??y wy??wietlacz operatora)
1199.00 PLN
Wersja HD (mechanizm drukuj─?cy Fujitsu, 2000 PLU, 2 x RS232, du??y wy??wietlacz operatora)
linia
Powi─ůzane produkty
Instrukcja obsługi:
cennik
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698