punkt
POSNET BINGO HS EJ
linia

Posnet Bingo HS EJ to nowa wersja jednej z najcz─???ciej kupowanych kas fiskalnych. Szczeg??lnie popularna jest w ma??ych punktach sprzeda??y. Przedsi─?biorcy ceni─? j─? ze wzgl─?du na niewielkie gabaryty i prost─? obs??ug─?.

Zgodnie z oczekiwaniami naszych klient??w, nowa wersja zosta??a wyposa??ona w modu?? kopii elektronicznej paragon??w (EJ), wydajny mechanizm drukuj─?cy (papier o szeroko??ci 57 mm), a tak??e mo??liwo??─? wprowadzenia do 24 znak??w w nazwie towaru.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
du??e i czytelne alfanumeryczne wy??wietlacze operatora LCD 2x16 znak??w
.
funkcjonalna i czytelna klawiatura z mo??liwo??ci─? zaprogramowania 15 klawiszy skr??tu
.
komuniakcja z komputerem on-line
.
szybki mechanizm drukuj─?cy 16 linii/s
.
??atwa wymiana papieru dzi─?ki mechanizmowi "easy load"
.
szeroki papier - 57m
.
nazwa towaru do 24 znaki w wierszu
.
wielowalutowo??─? (gotowa na eurofiskalizacj─?)
.
kopia elektroniczna paragonu z mo??liwo??ci─? archiwizacji danych przez port komunikacyjny
.
numeryczny wy??wietlacz operatora LED
.
intuicyjne menu
.
wbudowany akumulator pozwalaj─?cy na wydruk minimum 6 000 linii
.
niewielkie rozmiary
POSNET BINGO HS EJ
Kasy fiskalne - ma??e / mobilne
1299.00 PLN
Wersja z mechanizmem drukuj─?cym Seiko
1299.00 PLN
Wersja z mechanizmem drukuj─?cym Fujitsu
linia
Powi─ůzane produkty
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698