punkt
POSNET MOBILE EU
linia

Posnet Mobile dzi─?ki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wydajnemu akumulatorowi oraz wytrzyma??emu mechanizmowi drukuj─?cemu z funkcj─? szybkiej wymiany rolek, doskonale sprawdza si─? w pracy przeno??nej, nawet w wyj─?tkowo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Gotowa na eurofiskalizacj─? Ô?? Kasa posiada mo??liwo??─? zmiany waluty ewidencyjnej, w kt??rej b─?dzie pracowa?? modu?? fiskalny.

Komunikacja z komputerem on-line Ô?? umo??liwia zdalne programowanie i odczyt danych sprzeda??y kasy bez przerywania pracy kasjera.

Parkingi i wypo??yczalnie Ô?? dedykowane funkcje do rejestracji us??ug parkingowych oraz wypo??yczalni np.: sprz─?tu wodno Ô?? rekreacyjnego.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
komunikacja On-line z komputerem
.
zmiana waluty ewidencyjnej (gotowa na eurofiskalizacj─?)
.
ponad dwukrotnie wi─?ksz─? pr─?dko??─? wydruku w stosunku do wersji dotychczasowej
.
do 2 000 kod??w towarowych (PLU)
.
wytrzyma??a konstrukcja mechaniczna
.
bardzo prosta wymiana rolek
.
specjalizowane funkcje dla parkingu i wypo??yczalni
.
szeroka gama raport??w oraz statystyk sprzeda??y, kasjer??w, form p??atno??ci i innych
.
przypominanie o niewykonanym Raporcie Dobowym
.
informowanie o konieczno??ci wykonania obowi─?zkowego przegl─?du technicznego
.
zestaw akcesori??w do pracy mobilnej
POSNET MOBILE EU
Kasy fiskalne - ma??e / mobilne
999.00 PLN
linia
Powi─ůzane produkty
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698