Oprogramowanie - handlowo-magazynowe
linia
Small Business
Kategoria: handlowo-magazynowe
punkt
Small Business
.
zaawansowana ochrona bezpiecze??stwa danych
.
komunikacja z innymi programami i urz?dzeniami przez internet
.
eksport/import danych w r????nych formatach
.
tworzy liczne raporty i analizy
.
??atwo??? wdro??enia i obs??ugi
.
stabilna praca w ??rodowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7)
Cena:
od 250.00 PLN
button
linia
91-336 d, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698