Kasy fiskalne
linia
POSNET MOBILE EU
Kategoria: ma??e / mobilne
punkt
POSNET MOBILE EU
.
wytrzyma??a konstrukcja mechaniczna
.
bardzo prosta wymiana rolek
.
zestaw akcesori??w do pracy mobilnej
.
specjalizowane funkcje dla parkingu i wypo??yczalni
.
przypominanie o niewykonanym Raporcie Dobowym
.
informowanie o konieczno??ci wykonania obowi─?zkowego przegl─?du technicznego
Cena:
999.00 PLN
button
linia
POSNET BINGO HS EU
Kategoria: ma??e / mobilne
punkt
POSNET BINGO HS EU
.
szeroko??─? papieru 2 x 28 mm
.
wbudowany akumulator pozwalaj─?cy na wydruk minimum 6 000 linii
.
czytelne klawisze z nak??adkami antyrefleksyjnymi
.
komuniakcja z komputerem on-line
.
niewielkie rozmiary
.
du??e i czytelne alfanumeryczne wy??wietlacze operatora LCD 2x16 znak??w
Cena:
od 1099.00 PLN
button
linia
POSNET MOBILE HS EJ
Kategoria: ma??e / mobilne
punkt
POSNET MOBILE HS EJ
.
?üatwa wymiana papieru - system wrzutowy
.
Wy??wietlacze dla klienta i dla operatora 2x16 znak??w
.
Z??─?cza: 1 x RS232, 1 xUSB
.
Kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC)
.
Ma??e rozmiary i waga
.
Wytrzyma??a bateria pozwalaj─?ca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
Cena:
1299.00 PLN
button
linia
POSNET BINGO HS EJ
Kategoria: ma??e / mobilne
punkt
POSNET BINGO HS EJ
.
funkcjonalna i czytelna klawiatura z mo??liwo??ci─? zaprogramowania 15 klawiszy skr??tu
.
szeroki papier - 57m
.
intuicyjne menu
.
wielowalutowo??─? (gotowa na eurofiskalizacj─?)
.
??atwa wymiana papieru dzi─?ki mechanizmowi "easy load"
.
komuniakcja z komputerem on-line
Cena:
1299.00 PLN
button
linia
POSNET NEO STANDARD
Kategoria: ??rednie
punkt
POSNET NEO STANDARD
.
Komunikacja: 1 x USB
.
5 000 kod??w towarowych
.
Z multiplekserem dodatkowe z??─?cza 2 x RS2342 i 1 x PS/2
.
Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm)
.
Zarz─?dzanie promocjami
.
Mo??liwo??─? wyd??u??enia gwarancji na pami─?─? fiskaln─? do 5 lat
Cena:
1699.00 PLN
button
linia
POSNET NEO EJ STANDARD
Kategoria: ??rednie
punkt
POSNET NEO EJ STANDARD
.
D??u??sza, 100 metrowa rolka papieru orygina??u
.
Alfanumeryczny wy??wietlacz operatora LCD 4 x 20 znak??w
.
Z??─?cza 3 x RS232, 1 X USB
.
Najwy??szy standard wykonania
.
Baza towarowa 5000 PLU
.
Wielowalutowo??─? (przygotowana na eurofiskalizacj─?)
Cena:
1799.00 PLN
button
linia
POSNET NEO PLUS
Kategoria: ??rednie
punkt
POSNET NEO PLUS
.
Komunikacja: 1 x USB
.
Szeroki zestaw raport??w i statystyk
.
2 500 dodatkowych kod??w kreskowych
.
Wsp????praca z komputerem On-Line
.
Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm)
.
Mo??liwo??─? wyd??u??enia gwarancji na pami─?─? fiskaln─? do 5 lat
Cena:
1899.00 PLN
button
linia
POSNET NEO EJ PLUS
Kategoria: ??rednie
punkt
POSNET NEO EJ PLUS
.
Z??acza 3 x RS232, 1 x USB
.
Najwy??szy standard wykonania
.
Wielowalutowo??─? (przygotowana na eurofiskalizacj─?)
.
Du??y, graficzny wy??wietlacz operatora
.
Nowoczesny i elegancki design
.
Baza towarowa 15000 PLU
Cena:
1999.00 PLN
button
linia
POSNET COMBO L
Kategoria: systemowe
punkt
POSNET COMBO L
.
Wy??wietlacz klienta LED10
.
30 000 PLU
.
5 lat gwarancji na pami─?─? fiskaln─?
.
3 x RS232
.
Wy??wietlacz operatora LCD 4x20 znak??w z pod??wietleniem i regulowanym kontrastem
.
Ethernet
Cena:
2899.00 PLN
button
linia
POSNET COMBO XL
Kategoria: systemowe
punkt
POSNET COMBO XL
.
60 000 PLU
.
5 lat gwarancji na pami─?─? fiskaln─?
.
Wy??wietlacz klienta LCD 2x20 znak??w z pod??wietleniem i regulowanym kontrastem
.
5 x RS232
.
Ethernet
.
Wy??wietlacz operatora LCD 4x20 znak??w z pod??wietleniem i regulowanym kontrastem
Cena:
3299.00 PLN
button
linia
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698